Skal dit barn i dagpleje eller vuggestue? Her er hvad du skal overveje

Af ida BAdge
ida

Ida er 36 år og bor lidt uden for København med sin kæreste, to bonusbørn på hhv. 15 og 9 år og datter på 3 år.   Som mor har...

For rigtig mange forældre er det en svær beslutning at vælge om ens lille barn skal passes i vuggestue eller dagpleje.

For hvad der er rigtigt for den ene familie, er måske helt forkert for den anden, og hvor netop dit barn skal tilbringe de mange timer, kræver grundig overvejelse.

Men hvad er det egentlig du skal overveje når du skal vælge mellem vuggestue og dagpleje? Læs med her og bliv lidt klogere.

Guide

Er dagpleje eller vuggestue det rigtige for mit barn?

Som om der ikke var rigeligt med omvæltninger og store spørgsmål når I lige er blevet forældre, skal I nu også til at tage stilling til, hvor jeres barn skal passes i fremtiden. Det anbefales nemlig at barnet skrives op til dagtilbud allerede når det er 4 måneder gammelt. Det gælder både vuggestue og dagpleje.

Den tidlige opskrivning er nødvendig, for bedst muligt at sikre jer den plads I ønsker.

I Danmark har alle børn krav på et alderssvarende dagtilbud fra det er 26 uger gammelt og indtil skolealderen, så hvis I ikke får den plads I ønsker, vil I få tilbud om et andet sted.

Det praktiske skal jo først være på plads

Har I et barn med specielle behov – større eller mindre handicap, er det vigtigt at I først og fremmest tager hensyn til dét når der vælges dagtilbud. Der findes dagtilbud som varetager børn med specifikke individuelle behov.

Derudover er forhold som geografi og åbningstider ligeledes vigtige at tage med i overvejelserne, og kan hjælpe til med at indsnævre jeres valg.

Land vs by

Bor du på landet er der oftest langt mellem de større byer, hvilket betyder færre daginstitutioner. Det kan derfor være at dagplejen er det eneste valg, hvis I vil have jeres barn passet tæt på jeres bopæl. Der findes langt flere dagplejere i landkommunerne end man finder i byerne, og det er måske ikke en mulighed at vælge vuggestue på grund af pladsmangel.

Bor I tæt ved, eller i en større by er der til gengæld mange vuggestuer at vælge imellem, og i har bedre mulighed for at finde en med et børnesyn der stemmer overens med jeres eget.

Åbningstider. lukkedage, og sygdom

Der er fornuftigt at overveje om vuggestue eller dagplejer passer bedst til jeres arbejdstider, samt hvor de ligger i forhold til aflevering og afhentning. En dagplejes åbningstider vil variere, men ligger typisk mellem 6:30 og 17:00 og begrænser sig til 48 timer ugentligt. Herudover er der indlagt ferier. Flere vuggestuer har udvidede åbningstider, da der er mange ansatte til at dække et vagtskema.

En dagpleje er sårbar ved sygdom hvor dit barn vil skulle passes andetsteds, hvorimod der altid er nogen til at tage over ved sygdom i en institution. Overvej derfor hvor fleksible i er i forhold til dette.

Pris

Prisen på dagtilbud varierer over hele landet, ligesom der inden for kommunegrænsen kan være stor forskel mellem prisen på dagpleje og vuggestue. Du kan søge om helt de samme tilskud til begge tilbud. Undtagelsen er privat dagpleje, som der ikke kan søges friplads til.

Hvad er dagpleje?

Der findes både kommunale og private dagplejere.

En dagplejer passer børnene i eget hjem og der er typisk 3-4 børn ad gangen og aldrig mere end fem børn.

Mange dagplejere mødes i legegrupper så børnene socialiserer uden for dagplejens hjem.

Man behøver ingen uddannelse, men man skal leve op til en række krav for at blive dagplejer, ligesom hjemmet skal være udformet efter bestemte retningslinjer.

Der tilbydes dagpleje-kurser hos mange kommuner, og hos nogle er det obligatorisk.

En dagplejer kan desuden deltage i kurser, hvor han eller hun kan specialisere sig i forskellige områder; f.eks børn der har brug for særlig støtte til at handicap, allergier, eller med at varetage udviklingen hos børn der er født præmaturt og har brug for ekstra opmærksomhed. Det kan være en enorm støtte som familie, at have et godt samarbejde med dagplejeren.

Der føres tilsyn

Kommunen har en tilsynsførende pædagog tilknyttet, som arbejder med at godkende kommunale samt private dagplejere.

Den tilsynsførende pædagog besøger løbende dagplejen og sørger for at hjemmet er indrettet sikkert til børn, og at dagen forløber trygt og med det pædagogiske arbejde for øje.

Den tilsynsførende arbejder både sammen med dagplejen og forældrene, og kan hjælpe med at drøfte udfordringer og bekymringer alle parter imellem.

Forskel mellem privat og kommunal dagpleje

Forskellen mellem kommunal og privat dagpleje er at en privat pasningsordning ikke tilbyder gæstedagpleje når dagplejeren er syg. Du skal derfor selv stå for alternativ pasning, eller have dit barn hjemme.

Ved de private pasningsordninger er det ikke muligt at modtage tilskud til friplads, men du vil stadig modtage det almindelige tilskud, og kun stå for egenbetalingen som ved kommunal pasning.

Dagpleje fordele

 • Det hjemlige miljø hos dagplejen kan være med til at understrege de rolige og trygge rammer, og hverdagen er ofte præget af hjemlige rutiner.
 • Bedre mulighed for ro og nærvær med det enkelte barn i en dagpleje end i en vuggestue.
 • Har dit barn specielle behov er der bedre mulighed for at en dagplejer kan varetage dem. Det kan være alt fra større eller mindre handicap, til allergier og støj-sensitivitet hvor dit barn har behov for særlige hensyn.
 • I en dagpleje passes 3-5 børn pr dagplejer og der vil derfor være færre mennesker for dit barn at forholde sig til.
 • Færre børn mindsker risikoen for sygdom.
 • Det er nemt at få opdateringer om dit barns trivsel, da der kun er én voksen inde over, og dagplejeren lærer dit barn at kende indgående.

Ulemper ved at vælge dagpleje

 • Hos en dagpleje er der kun én voksen, og når denne er syg eller har ferie vil dit barn skulle passes hos en ukendt gæstedagplejer, sammen med dennes øvrige børn.
 • En dagplejer behøver ikke at være uddannet pædagog, eller have specielle kompetencer indenfor børns udvikling, kreativitet, udvikling eller andet.
 • Da der kun er få børn, er det langt fra sikkert at der vil være en der matcher dit barns alder og personlighed og som dit barn kan lære af.
 • Det er ikke givet at dagplejerens personlighed svinger med dit barn eller dig.

Hvad kan vuggestuen?

Vuggestuer byder børn velkomne fra de er 6 måneder gamle og indtil de er 2 år og 10 måneder hvorefter barnet skal i børnehave. De fleste forældre sender deres børn i vuggestue når de er omtrent 10 måneder gamle.

Vuggestuer kan være indrettet ret forskelligt, men de fleste vuggestuer er inddelt i mindre grupper, også kaldet stuer og har mellem 8-16 børn, med 2-3 ansatte på hver stue. I nogle vuggestuer er der madordning, mens man i andre selv skal stå for madpakken til sit barn.

Mindst én af de ansatte på barnets stue vil altid være en uddannet pædagog med kompetencer indenfor udvikling hos små børn. De resterende ansatte på stuen kan være pædagogmedhjælpere, eller pædagoger under uddannelse.

Vuggestuer har ofte lange åbningstider, da man med flere ansatte kan have pædagoger der møder ind tidligt og andre der bliver og lukker

Vuggestuer fungerer som et samspil mellem kommunens psykologiske rådgivning og institutionen, og er dem der fører tilsyn med institutioner landet over.

Inden du skriver dit barn op er det muligt at besøge vuggestuen og danne dig et indtryk af stedet, ligesom du kan drøfte dine overvejelser med uddannet personale.

Skal jeg vælge en integreret institution?

Har du besluttet dig til at vælge en vuggestue til din lille guldklump, kan du med fordel kigge efter en integreret institution.

Integreret institution dækker som begreb over en børnehave med integreret vuggestue. Det betyder som oftest blot, at vuggestue og børnehaven er at finde på samme matrikel, så barnet ikke skal opleve store skift når det når børnehavealderen.

I en integreret institution er legepladsen af og til opdelt så de små og store kan lege hver for sig. Andre gange får børnene netop her, lov til at mødes og lege på tværs af alder.

Det er simpelt, men betyder enormt meget for dit lille menneske ikke at skulle vænne sig til nye omgivelser. Specielt når selvstændighedsalderen lige har meldt sin ankomst. Dit barn holder af sin trygge hverdag, vejen derhen, den kendte legeplads, for ikke at nævne personalet.

Integreret institution med familiegrupper

Enkelte integrerede institutioner har gjort det anderledes, og sammensat børnene i mindre grupper på tværs af alder, såkaldte familiegrupper. I denne type institution lægges vægt på at de forskellige aldre har gavn af i hinanden, leger sammen og lærer at tage hensyn.

De store børn vil lære at vise omsorg og tage de små i hånden så de ikke falder på legepladsen. De små vil hurtigt tage ved lære af deres større venner, og hurtigere lære at spise med en gaffel, og gå på toilettet selv osv.

Fordele ved vuggestue

 • Der er flere børn og voksne, hvilket giver god mulighed for at dit barn kan danne relationer med forskellige personligheder, og får gode muligheder for at lære og udvikle sig.
 • Der er næsten altid en voksen der passer til lige jeres families personlighed. Det er enormt værdifuldt. Desuden har de hver deres kompetencer indenfor kreativitet, musik og andet.
 • Institutioner har ofte lange åbningstider, og begrænsede lukkedage, og du kan tilpasse dit barns tid i institutionen, så det passer med din arbejdstid.
 • Hvis en pædagog er sygemeldt, vil dit barn sjældent mærke til det, da der er et andet kendt ansigt til at tage over. Dit barn kan altså blive i de trygge rammer.
 • Vuggestuen er bemandet med pædagogisk personale der forstår at understøtte børns udvikling.
 • Er vuggestuen en integreret institution vil overgangen til børnehaven være lettere for både dig og dit barn.

Ulemper ved vuggestue

 • Støj er noget af det første man tænker på når man siger vuggestue. Et støjende og uroligt miljø dagen igennem, kan virke stressende for både de helt små børn, samt for de voksne.
 • Uanset om dit barn er sensitivt eller bruser igennem, så er der mange mennesker- både børn og voksne at forholde sig til i vuggestuen hver dag.
 • Nogle steder er der stor udskiftning af pædagoger og medhjælpere og dit barn vil måske opleve at skulle knytte sig til en ny voksen ofte.
 • I nogle kommuner er normeringen lav, hvilket betyder at der ikke er meget plads til hver enkelt barn og at de ansatte nemt bliver pressede.

Besøg institutioner

Uanset om I vælger det ene eller det andet er det en god idé at besøge forskellige institutioner og dagplejer for at danne jer et indtryk af den hverdag jeres barn vil få. Mærk kemien med personalet, kig på de øvrige børn og mærk efter i maven.

Er vuggestue eller dagpleje bedst?

Hvad der er rigtigt for jer og jeres barn, det ved kun I - Hver har sine fordele og ulemper. Dagplejere har oftest mest ro og nærvær, men er ikke nødvendigvis pædagogisk uddannet. En vuggestue har pædagogisk personale, der er mere fleksibilitet, mange muligheder for leg med jævnaldrende, men også meget larm og uro.

Hvad koster en privat dagpleje?

Prisen på kommunal og privat dagpleje er den samme, og varierer fra den enkelte kommune, men ligger i omegnen af 9000kr. Heraf er der en egenbetaling på ca 2500kr. Forskellen mellem privat og kommunal dagpleje ligger i at der ikke kan søges om friplads til den private dagpleje.

Beskrivelse af kilder og tests

Vi håber, du fornemmer, at der ligger et stort arbejde bag denne artikel. Vi ønsker at give dig en objektiv vurdering af samtlige produkter, og derfor læner vi os op ad både officielle forbrugerråd, eksterne eksperter samt forbrugernes egne anmeldelser på tværs af både danske og internationale webshops. Vores research-team har gransket markedet og undersøgt alle relevante kilder.
I vores arbejde har vi anvendt følgende ekspertkilder og tests:

×