Børnepenge – Satser og datoer for udbetaling 2023

Af ida BAdge
ida

Ida er 36 år og bor lidt uden for København med sin kæreste, to bonusbørn på hhv. 15 og 9 år og datter på 3 år.   Som mor har...

Børne- og ungeydelse fra det offentlige kaldes også børnepenge. Det er en økonomisk ydelse, som du modtager skattefrit gennem udbetaling Danmark, når du har et eller flere børn mellem 0 og 18 år.

Ydelsen blev indført i 1987 og er tiltænkt som en økonomisk håndsrækning til børnefamilier for at sikre, at flere skulle have råd til at få børn, og at børn skulle have mere lige vilkår uanset deres forældres indkomst.

I dag får alle forældre det samme i børne-ungeydelse, uanset om deres indkomst er høj eller lav. Men der har i de senere år været tale om at ændre i reglerne, så dem med høj indkomst skulle have en lavere sats. Dette er dog ikke blevet indført.

Overordnet set findes der tre slags ydelser til børnefamilier, afhængigt af hvilken situation I står i.

Børne- ungeydelse, som udbetales automatisk til børnefamilier, ekstra børnetilskud som kan søges hvis du fx. studerer eller er enlig og sidst er der børnebidrag, som er et tilskud der betales af den ene forælder til den anden.

I vores guide kan du læse meget mere om satserne for børnepenge, udbetalingsdatoer og særlige tilskud.

Guide

Børnepenge 2023 – Hvor meget får man om året?

Taksterne for børne-ungeydelse ændrer sig en smule hvert år i takt med inflationen.

I 2023 er satserne:

 • 18.984 kr./år for de 0-2-årige
 • 15.024 kr./år for de 3-6-årige
 • 11.820 kr./år for de 7-17-årige.

Udover inflation og vækst i samfundet, er børnepengetakster og udbetalinger, som det ses ovenfor, også afhængige af, hvor gammelt dit barn er. Nedenfor ses satser og udbetalingsdatoer for 2023.

Børnepengesatser i 2023

Aldersgruppe Ydelse pr. år Ydelse pr. kvartal Udbetalingsdatoer
0-2 år 18.984 kr 4.746 kr 20/1, 20/4, 20/7 og 20/10
3-6 år 15.024 kr 3.756 kr 20/1, 20/4, 20/7 og 20/10
7-14 år 11.820 kr 2.955 kr 20/1, 20/4, 20/7 og 20/10
15-17 år 11.820 2.955 kr Udbetales månedligt d. 20.

Hvem er berettiget til at modtage børnepenge?

For at være berettiget til at modtage børne-ungeydelse, skal både du og dit barn opfylde følgende krav:

 • Du har forældremyndigheden over et eller flere børn under 18 år
 • Du er fuldt skattepligtig i Danmark
 • Du og barnet er bosat i Danmark
 • Barnet er forsørget af dig og ikke af det offentlige
 • Barnet er ikke gift

Selvom ovenstående krav er opfyldt, er der nogle særlige situationer, hvor du ikke er berettiget til at modtage børnepenge. Der kan være situationer, hvor du simpelthen bliver frataget din ret til børnepenge. Det vurderes kommunalt og kan både være for en given periode eller for altid, afhængigt af situationens karakter.

Disse situationer er:

 • Du har fået et forældrepålæg (et krav fra kommunen om særlige forældreopgaver, hvis ikke kravet opfyldes resulterer det i fratagelse af børnepenge)
 • Du har ikke overholdt dit ansvar og pligt til at give dit barn på mellem 15 og 17 år en uddannelse eller arbejde
 • Dit barn har haft mere end 15% lovligt fravær i kvartalet (gymnasieelever)
 • Hvis du  ikke har overholdt deltagelsen i læringstilbud om sprogstimulering for dit 1-årige barn
 • Hvis du ikke har overholdt pligten til sprogvurdering eller sprogstimulering for dit barn mellem 2-3 år

Selvom alle ovenstående punkter kan resultere i fratagelse af børnepengene, er det ikke noget der sker automatisk. Det vurderes fra sag til sag, så hold dig altid opdateret på de gældende regler.

Børnepenge efter skilsmisse

Børnepenge bliver stadig udbetalt, selvom I som forældre ikke bor sammen længere. Afhængigt af jeres deleordning bliver udbetalingerne fordelt således:

 • Hvis barnet bor fuld tid hos sin mor, udbetales hele beløbet til mor
 • Hvis barnet bor fuld tid hos sin far betales hele beløbet til far
 • Hvis barnet bor skiftevis hos mor og far, udbetales børnepengene til den forælder, hvor barnet bor mest.
 • Hvis I fx har en 7/7 ordning udbetales pengene til den forælder, hvor barnet har sin folkeregisteradresse.

Det er værd at bemærke, at børne og ungeydelse ikke er det samme som børnebidrag, hvor den ene forælder betaler til den anden, når de ikke bor sammen.

Mulighed for at få forhøjede børnepenge?

Familier med specielle udfordringer kan søge om forskellige børnetilskud som supplement til børnepengene.

I princippet går staten ind og giver et forhøjet beløb i børneydelse, men det betragtes som et særligt børnetilskud, og for at være berettiget til de tilskud, er der nogle krav der skal opfyldes. Det kan fx være:

 • Du er enlig forsørger
 • Din samlever eller ægtefælle sidder i fængsel
 • Dit barn må ikke være anbragt.
 • Dit barn er i Danmark og har bopæl hos dig.
 • Dit barn må ikke blive forsørget af det offentlige.
 • Du som forælder er studerende.
 • Flerbørnstilskud ved fødsel af flere børn for fx tvillingeforældre (udbetales automatisk)
 • Hvis et barn har mistet en eller begge forældre.

Nogle af børnetilskuddene bliver udbetalt helt automatisk og andre skal man selv huske at søge om, hvorefter det vurderes, om man er berettiget til dem.

Det er altid en god idé at undersøge, hvilke regler der gælder for dig på Borger.dk.

Tilskuddet er ligesom børnepenge skattefrie og bliver udbetalt samtidig med at der bliver udbetalt børnepenge fra udbetaling Danmark.

Hvornår kommer der børnepenge?

Hvis du har ret til at modtage børne- og ungeydelse bliver pengene automatisk udbetalt gennem udbetaling Danmark. Dit barns alder bestemmer, hvornår pengene udbetales.

Har du børn under 15 år bliver pengene udbetalt kvartalsvis i januar, april, juli og oktober – altid d. 20 i måneden, eller sidste bankdag inden.

For børn over 15 bliver ydelsen udbetalt månedligt, også d. 20, indtil de fylder 18 år.

Hvem modtager børnepengene?

I januar 2022 trådte en udbetalingsmodel i kraft, hvilket betyder at der udbetales ligeligt til begge forældre med delt forældremyndighed over barnet.

Det betyder at, hvis I bor sammen og har fælles forældremyndighed, vil I helt automatisk få udbetalt halvdelen af beløbet hver på jeres nemkonto. Dette kan I ikke ændre på.

Hvis I ikke længere bor sammen, afhænger udbetalingen af børne og ungeydelsen af, hvornår I er flyttet fra hinanden. Hvis I er flyttet fra hinanden før 19 oktober 2021 bliver ydelsen stadig udbetalt til moderen jf. den gamle model. Medmindre hun ikke har forældremyndighed over barnet.

Men hvis I er flyttet fra hinanden efter 19 oktober 2021, vil beløbet blive udbetalt 50/50, hvis I har fælles forældremyndighed. Bemærk at det er muligt at søge om at ændre udbetalingen til kun den ene forældre, hvis I ønsker at indgå andre aftaler. Beløbet kan dog kun fordeles 100/0 eller 50/50.

Hvis I ikke har fælles forældremyndighed, udbetales hele børne- og ungeydelsen til den forælder med forældremyndigheden.

Børnepenge udbetales første kvartal efter fødslen

Den første udbetaling af børnepenge sker det første kvartal efter du har født dit barn.

Det betyder altså at der godt kan gå lang tid efter fødslen, inden du modtager børnepenge for første gang.

Nedenfor kan du se, hvornår du kan forvente den første udbetaling børnepenge:

Hvis barnet er født 1. januar – 31. marts bliver pengene udbetalt første gang 20. april.
Hvis du har født 1. april – 31. juni, modtager du børnepenge første gang 20. juli.
Hvis dit barn fødes 1. juli – 31. september, udbetales børnepenge den 20. oktober.
Slutteligt, hvis dit barn er født 1. oktober – 31. december, vil første udbetaling ske 20. januar.

Hvor meget får man i børnepenge?

Hvor meget man får i børnepenge afhænger dels af hvor mange børn man har og hvor gamle de er. Satserne for børnepenge i 2023 er: 0-2 årige - 4.746 pr. kvartal 3-6 årige - 3.756 pr. kvartal 7-14 årige - 2.955 pr. kvartal 15-17 årige - 966 pr. måned

Hvornår får jeg børnepenge?

Du får børnepenge hvert kvartal. 20 januar, 20 april, 20 juli og 20 oktober.

Hvor meget får man i børnepenge når man er enlig?

Som enlig forsørger kan man søge om et ekstra tilskud. Dette beløb er 1558 kr pr. måned pr. barn, uanset barnets alder. Dette tilskud skal lægges til den almindelige børne og ungeydelse.

Hvor mange børnepenge får man for et barn?

Det kommer an på dit barns alder. Jo yngre barnet er, jo højere er satsen.

Beskrivelse af kilder og tests

Vi håber, du fornemmer, at der ligger et stort arbejde bag denne artikel. Vi ønsker at give dig en objektiv vurdering af samtlige produkter, og derfor læner vi os op ad både officielle forbrugerråd, eksterne eksperter samt forbrugernes egne anmeldelser på tværs af både danske og internationale webshops. Vores research-team har gransket markedet og undersøgt alle relevante kilder.
I vores arbejde har vi anvendt følgende ekspertkilder og tests:

×